Ekonomisk värdering av miljön

Vad är det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster,naturmiljöer och kulturmiljöer? Anthesis besvarar frågan genom etablerade metoder för miljövärdering. Genom vår forskning håller ...

Hållbara energisystem

Hållbara energisystem är en av grundförutsättningarna för en hållbar stad. Hållbara energisystem utgår från att skapa förutsättningar för ett lågt ...

Hållbara städer

Världen står inför enorma utmaningar såväl vad gäller klimat som andra frågor som tillgång till energi, vatten och andra resurser. ...

Styrmedelsanalys

Hur bör styrmedel utformas för att få så stor effekt som möjligt till lägsta kostnad? Hur påverkas olika aktörer av ...

Samhällsekonomisk konsekvanalys

Är det lönsamt för samhället att genomföra en åtgärd, ett projekt eller ett lagförslag? Vilka grupper kommer att påverkas, och ...

Analyser av hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att nå ekonomisk önskvärdhet, social önskvärdhet och ekologisk hållbarhet. Vi arbetar med multikriterieanalys, ett verktyg som ...

Kust och hav

Anthesis har genom åren byggt upp en omfattande kunskap och erfarenhet kring ekonomisk och social analys av miljöproblem i kust- ...

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de nyttor som människor får av naturen och dess ekologiska system. Ekosystemtjänstbegreppet går idag som en grön tråd ...

Välkommen till Enveco Miljöekonomi AB!

Vi gör utredningar, forskning och utbildning inom miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Vi har nationalekonomisk, miljövetenskaplig och statsvetenskaplig kompetens samt mångårig tvärvetenskaplig erfarenhet. Vår specialitet är ekonomisk värdering av miljön, ofta utförd som en del av en kostnads-nyttoanalys eller samhällsekonomisk konsekvensanalys. Till våra uppdragsgivare hör förutom svenska myndigheter, universitet, högskolor och kommuner även institutioner inom EU. Vi finns i Stockholm men åtar oss uppdrag inom hela Sverige samt inom och utanför EU.