Nyheter

 • Marco undersöker hur pantsystemet kan utvecklas

  Efter att ha avslutat sin kandidatexamen i Natural Resource Sciences i Schweiz började Marco på ett masterprogram i hållbar teknik vid KTH 2017. Sedan Januari gör Marco sitt exjobb hos Anthesis där han kommer att undersöka hur pantsystemet för burkar och PET-flaskor skulle kunna utökas till att inkludera även andra typer av plastförpackningar. Nils Johansson (KTH) och Linus Hasselström (Anthesis Enveco) handleder examensarbetet.

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Hanna!

  Anthesis förstärker sin avdelning för hållbara energisystem och hållbara städer ytterligare. Vi hälsar Hanna Westling välkommen! Hanna arbetar på Anthesis från och med februari 2019. Hon är civilingenjör utbildad vid Linköpings universitet, med masterinriktning på energi- och miljöteknik. Hanna skrev sin masteruppsats hos oss på Anthesis, den handlar om kommunernas betydelse för omställningen till ett hållbart energisystem. I sin kandidatuppsats skrev hon om organisatoriska mognadsnivåer hos miljöledningssystem, ...

  Inlagd februari 7, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Ekodesigndirektivet som styrmedel för att minska mikroplast

  Anthesis har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat möjligheten att med ekodesigndirektivet som styrmedel minska utsläppen av mikroplast från hushållens tvättmaskiner, samt utrett vilka konsekvenser det skulle innebära för inblandade aktörer i termer av kostnader och nyttor. Arbetet har skett i ett tidigt skede av processen mot att införa ett ekodesignkrav på utsläpp av mikroplaster. Rapporten finns nu publicerad på Naturvårdsverkets hemsida tillsammans med en nyhetstext om deras arbete ...

  Inlagd februari 1, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

  Anthesis har tagit fram en underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Rapporten beskriver ett antal olika utmaningar vilka kan förklara varför det kan vara svårt att uppfylla vissa miljömål och hur samhällsekonomiska analyser kan adressera samt hantera dessa utmaningar. Läs rapporten i sin helhet här.

  Inlagd december 19, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt om vattenskydd

  Tillsammans med våra samarbetspartners på Chalmers Tekniska Högskola har vi tilldelats forskningsmedel från FORMAS för ett nytt forskningsprojekt som sträcker sig fram till 2021. Projektet kommer att handla om riskbaserad prioritering av vattenskydd som en del av ett hållbart samhällsbyggande, och går under arbetsnamnet WaterPlan. Syftet med detta projekt är att ta fram underlag för att möjliggöra välgrundade prioriteringar av skydd av dricksvattenresurser i Sveriges framtida samhällsbyggande. Inom projektet kommer svenska yt- och grundvattenresurser att karakteriseras ...

  Inlagd december 13, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Egil vann ”Hederspriset för energieffektivisering”

  Vi är stolta över vår medarbetare Egil Öfverholm som har vunnit det nyinstiftade Hederspriset för energieffektivisering: för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Priset delas ut av Energieffektivitetsföretagen (EEF) och kommer från och med nästa år att heta Egil Öfverholm-priset. Läs mer här: https://eef.se/egil-ofverholm-bidrar-till-en-mer-hallbar-varld-vinner-hederspriset-for-energieffektivisering/

  Inlagd december 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Vill du arbeta med miljöekonomiska analyser?

  Vi växer och söker nu en till två juniora medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Du kommer bland annat att arbeta med uppdrag inom ekonomisk värdering av miljön, konsekvens- och styrmedelsanalys med koppling till ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Vi förutsätter att du är engagerad och nyfiken med ett stort intresse för miljö och nationalekonomi. Beroende på person och behov kan tjänsten vara heltid, deltid eller på timbasis. Du ska ha: - Relevant högskoleutbildning ...

  Inlagd december 10, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Årets ekonomipris

  Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne har delats ut till William Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.” Nordhaus publicerade år 1994 en klimatekonomimodell kallad DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy). Modellen är en utvidgning av Solows tillväxtmodell där han inkluderade effekterna av den globala uppvärmningen. Det lade grunden för de beräkningsmodeller som idag används i FN:s ...

  Inlagd december 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Förstärkning inom hållbar energi och hållbara städer

  Vi välkomnar Saga Ekelin till Anthesis. Saga har arbetat inom olika delar av energisektorn sedan mitten av 1980-talet och ger oss en rejäl kapacitetsförstärkning. Hon har en gedigen erfarenhet av energisystemanalyser, styrmedel för effektivare energianvändning, analys av energiåtgärders klimatpåverkan, energi- och klimatanalyser av energiförsörjningssystem m.m. Hon har stor erfarenhet både av att jobba med den offentliga och den privata sektorn. Saga kommer närmast från NCC, dessförinnan arbetade hon på WSP.

  Inlagd december 3, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Guide to valuing ecosystem services

  In 2015, Anthesis Enveco were commissioned by the Swedish EPA to develop a guide to valuing ecosystem services, aimed at government agencies, municipalities and businesses. The guide has been widely used in Sweden, and interest has been high to develop a version of the guide in English. This translation is finally here, and our client presented the report at COP14 in Egypt this week. Read the report here: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6854-7/  

  Inlagd november 30, 2018 | Kategorier: Nyheter