Hanna Westling

Hanna Westling
Konsult

E-post: Hanna.Westling@anthesisgroup.com
Mobil: 073-219 69 62

Hanna är civilingenjör utbildad vid Linköpings universitet, med masterinriktning på energi- och miljöteknik. Hon skrev sin masteruppsats hos oss på Anthesis, den handlar om kommunernas betydelse för omställningen till ett hållbart energisystem. I sin kandidatuppsats skrev hon om organisatoriska mognadsnivåer hos miljöledningssystem, det var en studie av miljöledningsarbetet hos en hotellkoncern och ett hotell inom koncernen. Hanna arbetar på Anthesis från och med februari 2019.