Julia Wahtra

Julia Wahtra
Konsult

E-postJulia.Wahtra@anthesisgroup.com
Mobil: 0704-68 70 34

Julia arbetar heltid på Anthesis sedan augusti 2019. Hon har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tog till sommaren 2019 ut en Agronomexamen och en masterexamen i nationalekonomi med inriktning miljöekonomi. Julia har arbetat på Anthesis även vid sidan av sina studier då hon varit med och arbetat i projekt om kvantifiering av mervärden av energieffektiva småhus och värdering av ekosystemtjänster. Julia har även skrivit sin masteruppsats för Anthesis under vårterminen 2019 i ämnet prioritering av skydd av dricksvattenresurser.