Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom marin bioekonomi!

Inlagd 4 oktober, 2017 | Kategorier: Nyheter |

KTH & Anthesis Enveco har beviljats medel från Formas för ett treårigt forskningsprojekt inom biobaserad och cirkulär samhällsekonomi.

Projektet handlar om att undersöka vilka typer av biomassa som har störst potential att ta upp kväve och fosfor ur haven och därmed bromsa övergödningen. Utöver det ska  en strategisk översikt göras av de möjligheter och hinder som finns för utvecklingen av en hållbar marin bioekonomi i Sverige och nya styrmedel ska föreslås.

 Vi vill på så sätt bidra till att näringslivet får upp ögonen för alla möjligheter som finns och att politiker och tjänstemän ser hur deras strategier påverkar utvecklingen, säger Linus Hasselström (projektledare).

Linus menar vidare att det är viktigt att se på de här frågorna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv då han anser att villiga entreprenörer och investerare är en av sakerna som just nu fattas för att den marina bioekonomin ska kunna utvecklas i framtiden.

Läs pressmeddelandet från Formas i sin helhet här.