Nyheter

Workshop om ekosystemtjänster!

Inlagd 19 oktober, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Blekinges kustmiljöexperter: Kommunicera bättre och mer strukturerat om ekosystemtjänster!

I veckan höll vi en workshop på Länsstyrelsen i Blekinge om ekosystemtjänster i kustområdet. Deltagare från kommuner, näringsliv och länsstyrelse hade samlats för att diskutera värdet av Blekinges ekosystemtjänster. Vi fick många nya infallsvinklar och bra input från deltagarna! Inte minst lyftes det stora värdet av ökad kommunikation och kunskap om naturens värden fram. Detta behövs på alla nivåer och i många olika former, alltifrån att ta fram konkreta beslutsunderlag kring knepiga avvägningar om resursutnyttjande till att få människor ut i naturen mer. För att på lång sikt ställa om till en mer ekosystemtjänstvänlig politik behövs fler som har en åsikt. Kunskap och intresse är nyckeln till detta! Vi efterlyser därför tydligare kommunikationsplaner kring ekosystemtjänster i landets kommuner och län. Kanske sitter du själv på erfarenheter som du vill dela med oss?

Workshopen genomfördes i samarbete med AquaBiota AB och Belyazid Consulting som en del i ett uppdrag för Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med uppdraget är att identifiera ekosystemtjänster inom kustområdet som kunskapsunderlag och ge inspiration till Blekinges kommuner om samhällsutveckling och förvaltningen av kustzonen i Blekinge.