Nyheter

 • Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

  I början av 2019 fick BeBos förstudier och utredningar en ny organisation i form av ett konsortie bestående av Aktea Energy, Anthesis, Nitton Energi, ESAN Energikonsult och Borg&Co. Nyheten, publicerad i februari 2019, om detta finns att läsa här. Sedan dess har ett antal förstudier genomförts och i en nyligen publicerad förstudie har hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen undersökts. Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och ...

  Inlagd januari 20, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group arbetar med House of Dagmar

  Anthesis Sverige är en del av det globala konsultbolaget Anthesis Group som har omkring 500 medarbetare i 16 länder runt om i världen. Kärnverksamheten inom Anthesis Group är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. En styrka i vårt arbete är den kompetens som företaget besitter globalt och de möjligheter som det ger att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter globalt. Vi har tidigare visat ett projekt med svensk koppling som våra kollegor på ...

  Inlagd januari 15, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Sweden Food Arena

  I december deltog Julia Wahtra i en workshop för klimatneutralitet inom livsmedelsbranschen till 2045. Workshopen anordnades av Sweden Food Arena. Den 12 december samlade Arenan ett tjugotal personer från företag, myndigheter och organisationer från hela livsmedelskedjan för att diskutera hur livsmedelsbranschen blir klimatneutral till 2045. Underlaget kommer ligga till grund för Arenans agenda över det samlade forsknings- och innovationsbehovet i branschen, som presenteras före sommaren 2020. Text och bild från ...

  Inlagd januari 9, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta talar om IMD 24/1

  Den 24 januari anordnar EnergiNätverk Sverige en EnergiPuls om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i ...

  Inlagd januari 8, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • The Sustainability Activator

  Det är återigen full fart på Anthesis Sverige och vi ser fram emot ett nytt spännande år och årtiondet som FN har beskrivit som ’the decisive decade’. I slutet av 2019 lanserade Anthesis Group vår nya positionering som The Sustainability Activator. “Anthesis Group, the sustainability activator, is dedicated to making sustainability happen. Today it announces its new purpose of activating a more productive and resilient world, and how it’s going to happen.” – Anthesis Group LinkedIn, 25 ...

  Inlagd januari 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Season’s Greetings from Anthesis

  How are you making sustainability happen? Video animation by our colleagues at Lavola.

  Inlagd december 23, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vår man i Afrika

  Just nu är vår medarbetare Egil Öfverholm i Kenya för att undersöka hur man kan arbeta med teknikupphandling för att skapa hållbara energilösningar för dem som bor utanför elnätets utsträckning. Egil arbetar tillsammans med We Effect och Sida för att skapa lösningar som bidrar till att små bondekooperativ ska få bättre förutsättningar i sin utveckling.  

  Inlagd december 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Havsplaner

  Efter flera års arbete har Havs- och vattenmyndigheten idag lämnat in förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen. Vi på Anthesis Sverige är glada att få ha bidragit under olika skeden i arbetet. Läs pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten här.

  Inlagd december 17, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Färdplan 2045 Bygg & anläggning

  Anthesis har anslutit sig till färdplansarbetet för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn. "För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner ...

  Inlagd december 12, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Egil Öfverholm-priset har delats ut för första gången

  Igår, 3 december, delades Egil Öfverholm-priset ut för första gången. Priset är EEF’s hederspris för energieffektivisering och 2019 års vinnare är Reinhold Larsson. ”Reinhold gör saker på riktigt - vi behöver fler som honom i energieffektiviseringsbranschen.”  Hela motiveringen finns att läsa här. Egil delade ut priset tillsammans med Lotta Bångens, VD för EEF (Energieffektiviseringsföretagen). Läs mer på EEF:s hemsida.

  Inlagd december 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 1512345Next ›Last »