Nyheter

 • 2014 – ett händelserikt år!

  Det har (som vanligt) varit ett spännande och innehållsrikt år – 2014 – vårt jubileumsår! Den viktigaste händelsen är förstås att Enveco nu även har kontor i Göteborg. I oktober kunde vi glädjande nog utöka personalstyrkan i Göteborg genom att anställa Erik Wallentin som analytiker. Under året har vi jobbat med många spännande projekt. Här kommer endast ett litet axplock: Vi har mer och mer närmat oss den "juridiska världen", t.ex. genom arbete tillsammans med IVL inom forskningsprojektet ...

  Inlagd december 19, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco deltar i nytt projekt om ekologisk kompensation!

  Tillsammans med Enetjärn Natur AB och EESweden i Sverige, PTT i Finland och Hårklau NRM Services i Norge deltar Enveco i ett projekt som handlar om att utreda förutsättningarna för en ökad och kostnadseffektiv tillämpning av ekologisk kompensation i Norden. Projektet fokuserar på ekologisk kompensation för exploatering av ”vardagslandskapet” utanför skyddade områden och möjligheter att kostnadseffektivt motverka nettoförlust av biologisk mångfald. Läs mer om projektet här!    

  Inlagd oktober 1, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Vattenåret 2015!

  Välkommen till Envecos förmiddagsseminarium på Torsgatan 26 i Stockholm tisdag den 30 september! Inbjudna experter och beslutsfattare deltar i en diskussion om mervärden av åtgärder på vattenområdet! Seminariet belyser bl.a. följande: Vattenåret 2015 - Enveco ger en kort genomlysning av kopplingen mellan det svenska åtgärdsarbetet och övergripande europeiska strategier för biodiversitet, blå tillväxt m.m. Vad behöver beslutsfattarna veta för att fatta hållbara beslut för våra vatten? Att hållbart nyttja havets ekosystemtjänster för tillväxt - ...

  Inlagd september 16, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Slutfört projekt om marknader för ekosystemtjänster!

  Vi har under de senaste åren lagt stor energi på att fördjupa oss i hur marknader för ekosystemtjänster kan bidra till att uppnå miljömål och vilka fallgropar som finns. I vårt senaste projekt, där vi jobbat tillsammans med Fores, EnviroEconomics Sweden, Inclusive Business Sweden och den vietnamesiska regeringen har vi fått ytterligare kunskap om marknadernas styrkor och svagheter. Kortfattat kan vi konstatera att olika marknadstyper är bra på olika saker. Vi har i projektet tagit ...

  Inlagd september 4, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco söker analytiker till vårt kontor i Göteborg!

  Intresset för och behovet av miljöekonomiska analyser växer. Myndigheter, kommuner, företag m.fl. fokuserar alltmer på hur deras verksamheter kan bli mer hållbara. Detta återspeglas också inom den europeiska miljölagstiftningen där skydd av naturen ska uppnås genom en hållbar förvaltning som innebär en sammanvägning av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. För att möta denna ökade efterfrågan kommer vi under hösten att behöva utöka vår personalstyrka på vårt kontor i Göteborg. Vi söker i första hand dig med ...

  Inlagd juni 10, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Almedalen 2014!

  "Supervalåret" 2014 är Enveco för andra året i rad med under Almedalsveckan. 2013 var vi tillsammans med Enetjärn Natur AB, Sveaskog och EnviroEconomics Sweden medarrangör till ett välbesökt seminarium om ekologisk kompensation. I år är det ekosystemtjänster i den hållbara staden som blir vårt tema tillsammans med NCC AB, White Arkitekter AB och Albaeco. Läs mer om seminariet "Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus. Ekosystemtjänster i den hållbara staden" som ...

  Inlagd maj 23, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco önskar Glad Påsk med ny rapport om värdet av svenska vatten!

  På uppdrag av Vattenmyndigheterna (Länsstyrelsen Västernorrland) har Enveco med hjälp av en värdeöverföringsstudie räknat på värdet av att uppnå god ekologisk status (och i möjlig mån även hög status) för så många av Sveriges vatten som möjligt. Resultatet ska kunna användas i Vattenmyndigheternas arbete med kartläggning och analys samt åtgärdsprogram. Rapporten "Värdet av vattenkvalitetsförbättringar – en studie baserad på värdeöverföring” är den första i Envecos egna rapportserie (Enveco, 2014:1). Trevlig läsning!

  Inlagd april 16, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Kick-off för Göteborgskontoret!

  I veckan har vi haft kick-off för nya kontoret på Kyrkogatan 30 i centrala Göteborg. Vi välkomnade såväl gamla som nya vänner till vårt firande och ser nu fram emot fortsättningen!  

  Inlagd mars 12, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Sista mötet med Arctic Games-gänget!

  I veckan har Enveco bjudit in till ett sista projektmöte med Arctic Games gänget (=KTH, Stockholms universitet, EES (Sverige), Cefir/NES (Ryssland), Norut, Universitetet i Nordland (Norge), University of Utah (USA). Tack till alla kompetenta och trevliga forskare för ett mycket spännande projekt. Ett tack ska även Mistra ha som finansierat det hela!

  Inlagd mars 7, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco startar nytt kontor i Göteborg!

  Den 1 februari öppnade vi dörrarna till vårt nya kontor på Kyrkogatan 30 i Göteborg, med Mats Ivarsson som kontorschef. Läs mer om Mats här!

  Inlagd februari 17, 2014 | Kategorier: Nyheter