Nyheter

 • Anthesis Enveco föreslår metod för rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken

  En av miljöbalkens mest centrala bestämmelser är den så kallade skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. Denna paragraf handlar om huruvida kostnader för åtgärder som skyddar miljö och hälsa kan anses vara rimliga. I denna rimlighetsavvägning ska en verksamhets kostnader för skyddsåtgärder vägas mot de miljö- och hälsoskador som uppstår om åtgärderna inte vidtas. Problemet är att det inte finns någon generellt accepterad metod för hur rimlighetsavvägningen ska tillämpas i praktiken. Anthesis Enveco ger i ...

  Inlagd september 6, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Havs- och vattenmyndigheten publicerar rapport framtagen av Anthesis Enveco

  Rapporten Social analys med inriktning mot hälso-och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn har nu publicerats av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner här. Syftet med rapporten är att fungera som underlag i HaVs arbete med att revidera den inledande bedömningen av miljötillståndet i de svenska havsområdena, ett arbete som markerar starten för den andra förvaltningscykeln i genomförandet av havsmiljödirektivet i Sverige. Rapporten utforskar flera aspekter ...

  Inlagd augusti 7, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco i Almedalen 2017!

  I år representerade Agneta Persson oss under Almedalsveckan. Hon har nu kommit hem igen med många nya möten, intryck och insikter i bagaget. Särskilt heta samtalsämnen i Visby 2017: FNs hållbarhetsmål SDG 2030 Social hållbarhet som "the new black" En annan - mycket positiv - reflektion är att många aktörer nu börjar samverka på allvar! Förutom att delta i en lång rad intressanta möten och seminarier modererade Agneta bl.a. ett rundabordssamtal om koldioxidneutralt betongbyggande till år 2045 ...

  Inlagd juli 7, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ska du ta ett dopp i sommar? Vi vet vad badvänligt vatten är värt!

  Vi har under våren, på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad, fortsatt vårt arbete med att ekonomiskt värdera att god vattenkvalitet uppnås i Stockholms sjöar och vattendrag. Vi kan nu visa att det totala ekonomiska värdet av att uppnå god vattenkvalitet i Stockholms sjöar och vattendrag skattas till ca 2,6–3,1 miljarder kronor, om även grannkommunernas värdering inkluderas. God vattenkvalitet betyder säkrad levereras av ekosystemtjänster för invånarna, t.ex. att kunna promenera, bada och fiska, men också estetiska ...

  Inlagd juni 29, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Hur bör skadorna av luftföroreningar värderas ekonomiskt?

  Ny rapport: Effektkedjor och skadekostnader som underlag för revidering av ASEK-värden för luftföroreningar av Tore Söderqvist (Anthesis Enveco AB), Lars Barregård (Göteborgs universitet), Naimi Johansson (Göteborgs universitet), Peter Molnár (Göteborgs universitet), Svante Nordänger (Swerea KIMAB AB), Håkan Staaf (Naturvårdsverket), Mikael Svensson (Göteborgs universitet), Johan Tidblad (Swerea KIMAB AB) och Jenny Wallström (Anthesis Enveco AB). Rapporten är utgiven av Trafikverket och kan laddas ned här: http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/effektkedjor3.pdf De kalkylvärden som används i det så kallade ASEK-systemet för samhällsekonomiska ...

  Inlagd juni 22, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta bloggar om sina intryck från eceee!

  Läs Agneta Perssons blogg "Consumption, Efficiency & Limits – shaping the energy efficiency policies of tomorrow" som rapporterar från European Council for an Energy Efficient Economy summer study event.

  Inlagd juni 13, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco samlar resurserna!

  Nu kraftsamlar vi i Stockholm för en breddning av våra tjänster. Som har framgått tidigare togs ett viktigt steg i maj genom rekryteringen av Agneta Persson. Agnetas erfarenhet inom områden som energihushållning och hållbara städer ger nya möjligheter att erbjuda analyser som innefattar samhällsekonomiska aspekter även inom dessa områden. Vi kan till exempel belysa samhällsvinster av att åstadkomma mer hållbara energisystem och värdera ekosystemtjänster i urbana miljöer. Som en del av denna strategiska satsning ...

  Inlagd juni 9, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vi söker tre ”testpiloter”

  Anthesis Enveco söker tre ”testpiloter” inför lanseringen av RiskHorizon på den svenska marknaden. RiskHorizon vänder sig främst till dig som behöver en snabb överblick över dina ESG-risker. Du kanske har internationella underleverantörskedjor eller är investerare/kapitalförvaltare. Läs mer på https://www.risk-horizon.com/ Ni får kostnadsfritt testa det webbaserade verktyget på ert företag. Vi ställer upp med gratis introduktion och support från våra experter i Storbritannien, och lokalt stöd här i Sverige. I gengäld ger ni oss feedback på funktionalitet ...

  Inlagd maj 31, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Agneta!

  Agneta Persson arbetar sedan den 1 maj som Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region på Anthesis Group. Hon kommer närmast från WSP Sverige där hon ansvarade för affärsutvecklingen inom hållbarhetsområdet. Agneta har en gedigen erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och hållbara städer, bl.a. i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), Brunnshög (Lund), H+ (Helsingborg), Östra Sala backe (Uppsala), Sibbesborg (Finland) och Fishermans Bend i Melbourne (Australien). Hon är ...

  Inlagd maj 17, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco välkomnar Ingemar Jönsson som gästprofessor under 2017-2018 med inriktning på ekosystemtjänster

  Ingemar Jönsson är professor i ekologi vid Högskolan Kristianstad och har nyligen lett ett forskningsprojekt (ECOSIMP) om kommunernas intresse och förutsättningar att använda ekosystemtjänstbegreppet i planering och beslutsfattande. Han vill nu bredda sin kompetens inom miljöbedömning och ekosystemtjänstvärdering och har genom mobilitetsanslag från Vinnova fått möjlighet att inleda samarbete med Anthesis Enveco. Under 2017-2018 kommer han att vistas på Anthesis Enveco under sammanlagt 3 månader ...

  Inlagd maj 10, 2017 | Kategorier: Nyheter