Nyheter

 • Ny studie för Nordiska ministerrådet!

  Ekosystemtjänster i fysisk havsplanering Anthesis Enveco har på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i samarbete med Menon Economics i Norge och SYKE i Finland koordinerat en studie vars syfte är att beskriva och kommunicera ett förslag till ett nytt verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster i fysisk planering till havs i de nordiska länderna. Verktyget bygger på en stegvis metod för hur ekosystemtjänster kan inkluderas i havsplaneringsprocessen genom att ...

  Inlagd september 18, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ny databas med samhällsekonomiska miljövärden!

  Anthesis Enveco har tagit fram en ny databas med schablonvärden för miljö- och hälsoeffekter Hur mycket är det värt för samhället att minska utsläppen av kväve med 1 kg? För att samhällsekonomiska analyser av åtgärder som minskar övergödningen, och andra miljöförbättrande åtgärder, ska bli rättvisande behövs skattningar av vad miljöförbättringarna är värda samhällsekonomiskt. Som hjälp för detta finns nu en databas med samhällsekonomiska schablonvärden för ett antal miljö- och hälsoeffekter. Databasen innehåller schablonvärden indelade efter luftföroreningar, vattenföroreningar, ...

  Inlagd september 11, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco föreslår metod för rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken

  En av miljöbalkens mest centrala bestämmelser är den så kallade skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. Denna paragraf handlar om huruvida kostnader för åtgärder som skyddar miljö och hälsa kan anses vara rimliga. I denna rimlighetsavvägning ska en verksamhets kostnader för skyddsåtgärder vägas mot de miljö- och hälsoskador som uppstår om åtgärderna inte vidtas. Problemet är att det inte finns någon generellt accepterad metod för hur rimlighetsavvägningen ska tillämpas i praktiken. Anthesis Enveco ger i ...

  Inlagd september 6, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Havs- och vattenmyndigheten publicerar rapport framtagen av Anthesis Enveco

  Rapporten Social analys med inriktning mot hälso-och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn har nu publicerats av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner här. Syftet med rapporten är att fungera som underlag i HaVs arbete med att revidera den inledande bedömningen av miljötillståndet i de svenska havsområdena, ett arbete som markerar starten för den andra förvaltningscykeln i genomförandet av havsmiljödirektivet i Sverige. Rapporten utforskar flera aspekter ...

  Inlagd augusti 7, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco i Almedalen 2017!

  I år representerade Agneta Persson oss under Almedalsveckan. Hon har nu kommit hem igen med många nya möten, intryck och insikter i bagaget. Särskilt heta samtalsämnen i Visby 2017: FNs hållbarhetsmål SDG 2030 Social hållbarhet som "the new black" En annan - mycket positiv - reflektion är att många aktörer nu börjar samverka på allvar! Förutom att delta i en lång rad intressanta möten och seminarier modererade Agneta bl.a. ett rundabordssamtal om koldioxidneutralt betongbyggande till år 2045 ...

  Inlagd juli 7, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ska du ta ett dopp i sommar? Vi vet vad badvänligt vatten är värt!

  Vi har under våren, på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad, fortsatt vårt arbete med att ekonomiskt värdera att god vattenkvalitet uppnås i Stockholms sjöar och vattendrag. Vi kan nu visa att det totala ekonomiska värdet av att uppnå god vattenkvalitet i Stockholms sjöar och vattendrag skattas till ca 2,6–3,1 miljarder kronor, om även grannkommunernas värdering inkluderas. God vattenkvalitet betyder säkrad levereras av ekosystemtjänster för invånarna, t.ex. att kunna promenera, bada och fiska, men också estetiska ...

  Inlagd juni 29, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Hur bör skadorna av luftföroreningar värderas ekonomiskt?

  Ny rapport: Effektkedjor och skadekostnader som underlag för revidering av ASEK-värden för luftföroreningar av Tore Söderqvist (Anthesis Enveco AB), Lars Barregård (Göteborgs universitet), Naimi Johansson (Göteborgs universitet), Peter Molnár (Göteborgs universitet), Svante Nordänger (Swerea KIMAB AB), Håkan Staaf (Naturvårdsverket), Mikael Svensson (Göteborgs universitet), Johan Tidblad (Swerea KIMAB AB) och Jenny Wallström (Anthesis Enveco AB). Rapporten är utgiven av Trafikverket och kan laddas ned här: http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/effektkedjor3.pdf De kalkylvärden som används i det så kallade ASEK-systemet för samhällsekonomiska ...

  Inlagd juni 22, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta bloggar om sina intryck från eceee!

  Läs Agneta Perssons blogg "Consumption, Efficiency & Limits – shaping the energy efficiency policies of tomorrow" som rapporterar från European Council for an Energy Efficient Economy summer study event.

  Inlagd juni 13, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco samlar resurserna!

  Nu kraftsamlar vi i Stockholm för en breddning av våra tjänster. Som har framgått tidigare togs ett viktigt steg i maj genom rekryteringen av Agneta Persson. Agnetas erfarenhet inom områden som energihushållning och hållbara städer ger nya möjligheter att erbjuda analyser som innefattar samhällsekonomiska aspekter även inom dessa områden. Vi kan till exempel belysa samhällsvinster av att åstadkomma mer hållbara energisystem och värdera ekosystemtjänster i urbana miljöer. Som en del av denna strategiska satsning ...

  Inlagd juni 9, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vi söker tre ”testpiloter”

  Anthesis Enveco söker tre ”testpiloter” inför lanseringen av RiskHorizon på den svenska marknaden. RiskHorizon vänder sig främst till dig som behöver en snabb överblick över dina ESG-risker. Du kanske har internationella underleverantörskedjor eller är investerare/kapitalförvaltare. Läs mer på https://www.risk-horizon.com/ Ni får kostnadsfritt testa det webbaserade verktyget på ert företag. Vi ställer upp med gratis introduktion och support från våra experter i Storbritannien, och lokalt stöd här i Sverige. I gengäld ger ni oss feedback på funktionalitet ...

  Inlagd maj 31, 2017 | Kategorier: Nyheter