Nyheter

 • Enveco startar nytt kontor i Göteborg!

  Den 1 februari öppnade vi dörrarna till vårt nya kontor på Kyrkogatan 30 i Göteborg, med Mats Ivarsson som kontorschef. Läs mer om Mats här!

  Inlagd februari 17, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco har lämnat remissvar på betänkande om ekosystemtjänster, SOU 2013:68

  "Vi vill först och främst betona att vi ser betänkandet som ett förtjänstfullt, välnyanserat och mycket viktigt bidrag till diskussionen hur ekosystemtjänstbegreppet kan bidra till en förbättrad hushållning av naturens resurser." Läs hela Envecos remissvar

  Inlagd januari 13, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco Advisory Board

  Vi är glada att kunna presentera medlemmarna i vår eminenta Advisory Board!      

  Inlagd november 1, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Presentation om ekosystemtjänstmarknader i Gdansk

  Linus Hasselström deltog i slutkonferensen för projektet SUBMARINER – Sustainable Uses of Baltic Marine Resources – i Gdansk i oktober. Linus gav en presentation om vad som krävs för att ekosystemtjänstmarknader ska kunna utnyttjas för att stimulera åtgärder som t.ex. algskörd och blåmusselodlingar för att minska mängden näringsämnen i havet.   Läs mer om projektet här. http://www.submariner-project.eu/

  Inlagd oktober 11, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till Envecos eftermiddagsseminarium i herrgårdsmiljö på Södermalm i Stockholm den 23 maj!

  Hur sätter man pris på naturen i praktiken? Ekologisk kompensation, ekonomisk värdering och marknader som verktyg för bättre hushållning med ekosystemtjänster. Här kan du läsa mer om programmet och inbjudna talare.

  Inlagd april 18, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco har ny hemsida!

  Nu är vår splitternya hemsida färdig för allmän beskådan, och beundran! Stort tack till Anna Sundbaum (Sundbaum Kommunikation) för projektledning, Björn Endre (Webbnallen) för webutveckling och Kristina Laitinen för fantastiskt fina bilder!

  Inlagd april 11, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Almedalen 2013

  Enveco är medarrangör till seminariet "Är ekologisk kompensation en ny marknad för ekosystemtjänster eller exploatörernas fribiljett?"

  Inlagd mars 26, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco har flyttat!

  Men bara till andra sidan gatan... Välkommen till vårt nya kontor på: Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

  Inlagd december 7, 2012 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Mikaela

  Mikaela Stojanovic är nyanställd som ekonomiassistent på Enveco!

  Inlagd september 25, 2012 | Kategorier: Nyheter
 • Tack Anna!

  Envecos kommunikatör Anna Sundbaum har valt att avsluta sin anställning på Enveco! Vi tackar Anna för tiden hos oss och önskar henne lycka till på nya jobbet på Svanen!

  Inlagd september 12, 2012 | Kategorier: Nyheter