Nyheter

 • Färdiga delstudier inom Tre Skärgårdar

  Anthesis driver projektet Tre Skärgårdar, tillsammans med Digital Riktning och Coinnovate, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Två delstudier har nu färdigställts och rapporterna finns att läsa på projektets hemsida. Dessa delstudier handlar om klimatanpassning respektive digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter. För ett kortare smakprov finns videomaterial som tagits fram tillsammans med Sara ...

  Inlagd december 2, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Nya medarbetare!

  Vi har fått ytterligare förstärkning till vårat team. I måndags (18/11) började Kristina Landfors och Merit Kaal och sedan några veckor tillbaka arbetar även Rebecka Persson hos oss. Kristina Landfors är högskoleingenjör med många års erfarenhet som konsult med inriktning på energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat som projektledare och har tio års erfarenhet av processledning i olika sammanhang med fokus på kommuner och regionala aktörer. Med över 25 års erfarenhet av att planera och leda projekt har ...

  Inlagd november 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vi firar ramavtal!

  Bland några av våra största kunder finns flera offentliga organisationer. Vi har sedan tidigare ramavtal med Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Future Position X, Nacka kommun och Miljöförvaltningen i Stockholm. Nu firar vi nya ramavtal med Tillväxtverket och Trafikverket.

  Inlagd november 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Aktiviteter vecka 47

  Denna vecka kan ni träffa oss på Anthesis under ett flertal evenemang: 19-21 nov deltar Henrik på avslutningskonferensen för Pan Baltic Scope i Riga genom projektet Tre Skärgårdar. Tre Skärgårdar är ett projekt vi driver på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 21 nov är Agneta och Saga med och arrangerar en workshop om Grön finansiering inom BeBo. 21 nov närvarar Hanna på ett frukostseminarium om koldioxidavskiljning ...

  Inlagd november 18, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vinster med sänkta temperaturer i fjärrvärmesystem

  Förstudien "Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem" har just levererats till BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Förstudien har Anthesis utfört i samarbete med WSP. Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att byggnadens värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. I denna förstudie beskrivs ...

  Inlagd november 14, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem

  Under hösten 2018 skrev Hanna Westling sin masteruppsats om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem på Anthesis. Utifrån masteruppsatsen har Hanna samt hennes handledare Maria Andersson och examinator Louise Ödlund (fd Trygg) vid Linköping universitet skrivit artikeln "The role of the Swedish municipalities in the transition towards sustainable energy systems". Maria och Louise presenterade arbetet vid konferensen ICEEE2019 ...

  Inlagd november 6, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Case Study: Cost Benefit Analysis Of Water And Wastewater Solutions In Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  City of Stockholm is known internationally for its waters and commitment to responsibility. As part of their continued efforts to uphold this status, Stockholm wanted to evaluate and understand the socio-economic implications of different water and wastewater systems in Norra Djurgårdsstaden with the goal of increasing their energy and resource use efficiency. The Project To meet the clients ambitions, Anthesis provided policy support and conducted a cost benefit analysis of two alternative water and wastewater systems. Our ...

  Inlagd oktober 25, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel i Förvaltarforum

  Agneta Persson har blivit intervjuad i Förvaltarforum. I artikeln berättar Agneta om lönsamma energieffektiviseringsåtgärder från en nyligen genomförd förstudie inom BeBo. Artikeln finns att läsa här: https://forvaltarforum.se/2019/10/25/atta-exempel-pa-lonsam-energieffektivisering/ Mer om förstudien finns att läsa på BeBo:s hemsida: https://www.bebostad.se/projekt/verksamhetsutvecklingsprojekt/2019_03-goda-exempel

  Inlagd oktober 25, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group arbetar med Peak Performance

  Anthesis Sverige är en del av det globala konsultbolaget Anthesis Group som har omkring 500 medarbetare i 15 länder runt om i världen. Kärnverksamheten inom Anthesis Group är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. En styrka i vårt arbete är den kompetens som företaget besitter globalt och de möjligheter som det ger att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter globalt. Vi visar därför detta projekt med svensk koppling som våra kollegor på Anthesis ...

  Inlagd oktober 21, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Martin Lindqvist

  Vi välkomnar Martin Lindqvist till Anthesis. Martin började hos oss den 14 oktober och arbetar som miljöekonomisk analytiker med bas på vårt Stockholmskontor. Martin Lindqvist har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och naturresurser från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han har även en filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi, som 2013 försvarades vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala.  Namnet på avhandlingsarbetet ...

  Inlagd oktober 18, 2019 | Kategorier: Nyheter