Nyheter

 • Anthesis Groups arbete nämns i Dagens Industri

  Dagens Industri publicerade igår, 2020-02-03, en artikel om att modemärket House of Dagmar firar 15 år genom att avslöja sitt klimatavtryck och hoppas att resten av branschen ska följa efter. Anthesis Group omnämns då vi har hjälpt House of Dagmar genom att undersöka verksamhetens fotavtryck, ge förslag på förbättringsområden och stödja dem i förändringsarbetet. House of Dagmar testar gränserna för hållbarhet i modebranschen, och likt DI:s läsare kan vi bara imponeras av deras ambitionsnivå! Artikeln finns att läsa ...

  Inlagd februari 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Ett tak – fem möjligheter

  Anthesis har precis startat upp ett projekt om gröna tak tillsammans med Future Position X, Ekologigruppen, Gavlefastigheter, Högskolan i Gävle och Mässing Properties. Projektet finansieras av Viable Cities och syftet är att kartlägga hinder och drivkrafter för fastighetsägare att stärka och bevara ekosystemtjänster. Projektet omfattar gröna tak ur ett multidisciplinärt perspektiv där vi tittar på fastighetsekonomi, samhällsekonomi och ekosystemtjänster. Målet med projektet är att hitta lösningar på hur marknadsdrivna krafter kan hjälpa till att utveckla gröna ...

  Inlagd februari 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Uppdrag om båtbottenfärger

  Tillsammans med Analysys Mason kartlägger Anthesis just nu förutsättningarna för ett förbud mot att använda biocidfärger på vissa typer av båtar och redogör för vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle kunna få. Transportstyrelsen är uppdragsgivare och bakgrunden till uppdraget är att de sedan år 2016 driver projektet Skrovmålet tillsammans med ett antal andra aktörer. Syftet med Skrovmålet är att ta fram förslag till åtgärder som ska leda till ...

  Inlagd januari 31, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta framtidsspanar för 2020

  Nytt år och nytt decennium. Tidskriften VVS-forum som ges ut av Installatörsföretagen har intervjuat tre konsulter om framtidsspaningar för 2020. Agneta Persson, VD på Anthesis, är en av dem som har intervjuats och i hennes trendspaningar finns effektfrågor, nya byggregler, fokus på hälsa och sociala aspekter samt värdering av samhällsekonomisk nytta. Läs hela artikeln med framtidsspaningar från Agneta och ytterligare konsulter här.

  Inlagd januari 27, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

  I början av 2019 fick BeBos förstudier och utredningar en ny organisation i form av ett konsortie bestående av Aktea Energy, Anthesis, Nitton Energi, ESAN Energikonsult och Borg&Co. Nyheten, publicerad i februari 2019, om detta finns att läsa här. Sedan dess har ett antal förstudier genomförts och i en nyligen publicerad förstudie har hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen undersökts. Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och ...

  Inlagd januari 20, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group arbetar med House of Dagmar

  Anthesis Sverige är en del av det globala konsultbolaget Anthesis Group som har omkring 500 medarbetare i 16 länder runt om i världen. Kärnverksamheten inom Anthesis Group är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. En styrka i vårt arbete är den kompetens som företaget besitter globalt och de möjligheter som det ger att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter globalt. Vi har tidigare visat ett projekt med svensk koppling som våra kollegor på ...

  Inlagd januari 15, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Sweden Food Arena

  I december deltog Julia Wahtra i en workshop för klimatneutralitet inom livsmedelsbranschen till 2045. Workshopen anordnades av Sweden Food Arena. Den 12 december samlade Arenan ett tjugotal personer från företag, myndigheter och organisationer från hela livsmedelskedjan för att diskutera hur livsmedelsbranschen blir klimatneutral till 2045. Underlaget kommer ligga till grund för Arenans agenda över det samlade forsknings- och innovationsbehovet i branschen, som presenteras före sommaren 2020. Text och bild från ...

  Inlagd januari 9, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta talar om IMD 24/1

  Den 24 januari anordnar EnergiNätverk Sverige en EnergiPuls om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i ...

  Inlagd januari 8, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • The Sustainability Activator

  Det är återigen full fart på Anthesis Sverige och vi ser fram emot ett nytt spännande år och årtiondet som FN har beskrivit som ’the decisive decade’. I slutet av 2019 lanserade Anthesis Group vår nya positionering som The Sustainability Activator. “Anthesis Group, the sustainability activator, is dedicated to making sustainability happen. Today it announces its new purpose of activating a more productive and resilient world, and how it’s going to happen.” – Anthesis Group LinkedIn, 25 ...

  Inlagd januari 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Season’s Greetings from Anthesis

  How are you making sustainability happen? Video animation by our colleagues at Lavola.

  Inlagd december 23, 2019 | Kategorier: Nyheter