Nyheter

 • Vinster med sänkta temperaturer i fjärrvärmesystem

  Förstudien "Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem" har just levererats till BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Förstudien har Anthesis utfört i samarbete med WSP. Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att byggnadens värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. I denna förstudie beskrivs ...

  Inlagd november 14, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem

  Under hösten 2018 skrev Hanna Westling sin masteruppsats om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem på Anthesis. Utifrån masteruppsatsen har Hanna samt hennes handledare Maria Andersson och examinator Louise Ödlund (fd Trygg) vid Linköping universitet skrivit artikeln "The role of the Swedish municipalities in the transition towards sustainable energy systems". Maria och Louise presenterade arbetet vid konferensen ICEEE2019 ...

  Inlagd november 6, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Case Study: Cost Benefit Analysis Of Water And Wastewater Solutions In Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  City of Stockholm is known internationally for its waters and commitment to responsibility. As part of their continued efforts to uphold this status, Stockholm wanted to evaluate and understand the socio-economic implications of different water and wastewater systems in Norra Djurgårdsstaden with the goal of increasing their energy and resource use efficiency. The Project To meet the clients ambitions, Anthesis provided policy support and conducted a cost benefit analysis of two alternative water and wastewater systems. Our ...

  Inlagd oktober 25, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel i Förvaltarforum

  Agneta Persson har blivit intervjuad i Förvaltarforum. I artikeln berättar Agneta om lönsamma energieffektiviseringsåtgärder från en nyligen genomförd förstudie inom BeBo. Artikeln finns att läsa här: https://forvaltarforum.se/2019/10/25/atta-exempel-pa-lonsam-energieffektivisering/ Mer om förstudien finns att läsa på BeBo:s hemsida: https://www.bebostad.se/projekt/verksamhetsutvecklingsprojekt/2019_03-goda-exempel

  Inlagd oktober 25, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group arbetar med Peak Performance

  Anthesis Sverige är en del av det globala konsultbolaget Anthesis Group som har omkring 500 medarbetare i 15 länder runt om i världen. Kärnverksamheten inom Anthesis Group är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. En styrka i vårt arbete är den kompetens som företaget besitter globalt och de möjligheter som det ger att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter globalt. Vi visar därför detta projekt med svensk koppling som våra kollegor på Anthesis ...

  Inlagd oktober 21, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Martin Lindqvist

  Vi välkomnar Martin Lindqvist till Anthesis. Martin började hos oss den 14 oktober och arbetar som miljöekonomisk analytiker med bas på vårt Stockholmskontor. Martin Lindqvist har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och naturresurser från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han har även en filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi, som 2013 försvarades vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala.  Namnet på avhandlingsarbetet ...

  Inlagd oktober 18, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Svenska Solelmässan 2019

  Den 29 oktober deltar Anthesis, genom Hanna Westling, på Svenska Solelmässan i Uppsala. Läs mer om mässan på: http://solelmassan.se/ Kanske ses vi där?

  Inlagd oktober 17, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vi vill bli fler

    Anthesis växer men vi vill utöka vår personalstyrka ännu mer! Vi söker därför en person till hållbara energisystem och hållbara städer med placering på vårt Stockholmskontor. Vi vill även förstärka vårt team inom cirkulär ekonomi, miljöekonomi och resursekonomi. Läs mer om vad vi söker på Jobba hos oss.

  Inlagd oktober 16, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Frukostseminarium: Sveriges två miljoner småhus- hur kan de bidra till energiomställningen?

  Den 24 oktober kan ni anmäla er på frukostseminarium hos våra grannar Sustainable Innovation (även websändning). Där kommer Agneta Persson visa att lönsamma besparingar i landets småhus skulle kunna minska det årliga energibehovet med runt 10-15 TWh inom 10-15 år. Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, kommer att berätta om den nya webbguiden Min Husguide. Mer om frukostseminariet, samt anmälan, finns ...

  Inlagd oktober 15, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Infra+Marint=Sant

  I veckan deltog Julia Wahtra, från Anthesis, i workshopen Infra+Marint=Sant på Kristineberg Marine Research and Innovation Centre i Fiskebäckskil. Julia deltog för projektet Tre Skärgårdar som vi genomför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Tillsammans tog deltagarna, som var från både privat och offentlig sektor, fram innovativa lösningar för framtidens hållbara infrastruktur. Fokus låg på multifunktionalitet och odlad betong. Dagarna gav mycket inspiration till delstudierna i Tre Skärgårdar! Läs mer på projektets hemsida: https://treskargardar.com/2019/10/11/inframarintsant/ eller hos ...

  Inlagd oktober 11, 2019 | Kategorier: Nyheter