Nyheter

 • Guide to valuing ecosystem services

  In 2015, Anthesis Enveco were commissioned by the Swedish EPA to develop a guide to valuing ecosystem services, aimed at government agencies, municipalities and businesses. The guide has been widely used in Sweden, and interest has been high to develop a version of the guide in English. This translation is finally here, and our client presented the report at COP14 in Egypt this week. Read the report here: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6854-7/  

  Inlagd november 30, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Ny utredning om styrmedel för plaståtervinning

  Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. För att nå målet behöver förbränningen av plast minska och andelen plast som materialåtervinns behöver öka. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en utredning om möjliga styrmedel för att stimulera till ökad materialåtervinning av plast. Sex av Anthesis Envecos konsulter har på olika sätt varit inblandade i detta arbete. Rapporten visar att det finns en mängd olika lösningar för hur utformningen av miljöpolitiska ...

  Inlagd november 29, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Varför skräpar vi ner?

  Anthesis Enveco har, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en studie som syftar till att öka kunskapen om beteenden bakom nedskräpning av plast (läs rapporten här). Arbetet kommer att utgöra underlag för att föreslå styrmedel och åtgärder för att minska de negativa effekterna på marin miljö till följd av nedskräpning av plastavfall. Studien inkluderar en litteraturgenomgång, en enkätundersökning bland allmänheten, ett fokusgruppsmöte med ungdomar och intervjuer med aktörer. Studien visar bland annat att ...

  Inlagd november 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Ny organisation!

  Från fjärde oktober har Anthesis en ny organisation i Sverige. Åsa Soutukorva Swanberg och Tore Söderqvist lämnar sina roller som VD respektive styrelseordförande för att arbeta vidare i egen regi. Båda fortsätter som planerat i pågående uppdrag och Tore kvarstår som affilierad forskare. Vi önskar Åsa och Tore lycka till och ser fram mot ett fortsatt nära samarbete i uppdrag, anbud och forskningsprojekt. Marie Arnér, med ett förflutet bl.a. ...

  Inlagd oktober 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • #AnthesisEverestChallenge

  Last week Anthesis’ Swedish office did our bit for the environment by walking the height of 8 Mount Everest and cleaning up a mountain of waste, as part of a global initiative taken by Anthesis Group. During a group walk in the central parts of Stockholm and three individual walks - from Stockholm to Mount Bromo in Indonesia - we managed to collect 14 bags of waste including e.g. plastics, metal and two whole bags ...

  Inlagd oktober 1, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta Persson vald till eceee President

  The European Council for an Energy Efficient Economy (eceee) är en organisation som främjar internationellt erfarenhetsutbyte om energieffektivisering genom uppbyggnad och spridning av evidensbaserad forskning och fakta. eceee är en europeisk non-for profit-organisation som bildades år 1993. eceee’s huuvdsakliga spridningskanaler är deras stora konferenser eceee Summer Study och eceee Industrial Efficiency som anordnas vartannat år (Summer Study udda år och Industrial Efficiency jämna ...

  Inlagd september 28, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Göteborgarna vill betala 1,5 miljarder kronor för renare vatten!

  Anthesis Enveco har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört en studie av allmänhetens betalningsvilja för god vattenkvalitet i kommunens vatten. Några viktiga slutsatser är att: - Kommuninvånarnas stora intresse och engagemang för vattenmiljön bekräftas bl.a. av att 86 procent av respondenterna i enkätundersökningen svarar att det är viktigt att badvattenkvaliteten är god vid Göteborgs vattenförekomster och mer än hälften av respondenterna att de är oroade för vattenkvaliteten - Drygt hälften av respondenterna är villiga att betala ...

  Inlagd september 4, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Sweden-UK exchange of experiences from sustainable urban development

  Thanks to Anthesis Group’s market presence in several countries we have the opportunity to offer our clients knowledge transfer and capacity building across national borders. The coming week Agneta Persson from Anthesis Sweden will take a group of colleagues from Sollentuna municipality's Väsjö project on a field trip to the UK. The field trip has been arranged by colleagues at Anthesis UK. It will include visits to well-known urban area development projects in London and ...

  Inlagd augusti 29, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nya småhus alltmer energieffektiva

  Innovationsklustret BeSmå arbetar med en rad olika projekt för att nya småhus ska bli allt mer energieffektiva. Ett av dessa projekt handlar om utveckling av kombinerade för energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus i ett nordiskt klimat. Projektet leds av Agneta Persson, Anthesis, och fem olika konsortier utvecklar nya energieffektiva lösningar. På BeSmås årskonferens 2018-10-03 kommer alla de nya lösningarna att presenteras. Där kommer också presentationer ges om uppdateringar av byggreglerna, mervärden av energieffektivisering, beteendeekonomi m.m. Läs ...

  Inlagd augusti 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Bekämpning av almsjuka på Gotland – socioekonomiska konsekvenser?

  Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket under perioden januari-maj 2018 genomfört en utvärdering av socioekonomiska konsekvenser av det EU finansierade projektet LifeELMIAS (2013-2018). Inom projektet LifeELMIAS har kartläggning av almsjukans spridning skett och bekämpningsinsatser genomförts för att rädda Gotlands almar, framförallt i skyddade områden. Syftet med uppdraget var att förbättra den generella kunskapen om vilka socioekonomiska konsekvenser ett Life-naturprojekt kan medföra samt att öka förståelsen för hur olika grupper har påverkats av projektet, både ...

  Inlagd juni 12, 2018 | Kategorier: Nyheter