Nyheter

 • Vår man i Afrika

  Just nu är vår medarbetare Egil Öfverholm i Kenya för att undersöka hur man kan arbeta med teknikupphandling för att skapa hållbara energilösningar för dem som bor utanför elnätets utsträckning. Egil arbetar tillsammans med We Effect och Sida för att skapa lösningar som bidrar till att små bondekooperativ ska få bättre förutsättningar i sin utveckling.  

  Inlagd december 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Havsplaner

  Efter flera års arbete har Havs- och vattenmyndigheten idag lämnat in förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen. Vi på Anthesis Sverige är glada att få ha bidragit under olika skeden i arbetet. Läs pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten här.

  Inlagd december 17, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Färdplan 2045 Bygg & anläggning

  Anthesis har anslutit sig till färdplansarbetet för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn. "För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner ...

  Inlagd december 12, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Egil Öfverholm-priset har delats ut för första gången

  Igår, 3 december, delades Egil Öfverholm-priset ut för första gången. Priset är EEF’s hederspris för energieffektivisering och 2019 års vinnare är Reinhold Larsson. ”Reinhold gör saker på riktigt - vi behöver fler som honom i energieffektiviseringsbranschen.”  Hela motiveringen finns att läsa här. Egil delade ut priset tillsammans med Lotta Bångens, VD för EEF (Energieffektiviseringsföretagen). Läs mer på EEF:s hemsida.

  Inlagd december 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Färdiga delstudier inom Tre Skärgårdar

  Anthesis driver projektet Tre Skärgårdar, tillsammans med Digital Riktning och Coinnovate, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Två delstudier har nu färdigställts och rapporterna finns att läsa på projektets hemsida. Dessa delstudier handlar om klimatanpassning respektive digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter. För ett kortare smakprov finns videomaterial som tagits fram tillsammans med Sara ...

  Inlagd december 2, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Nya medarbetare!

  Vi har fått ytterligare förstärkning till vårat team. I måndags (18/11) började Kristina Landfors och Merit Kaal och sedan några veckor tillbaka arbetar även Rebecka Persson hos oss. Kristina Landfors är högskoleingenjör med många års erfarenhet som konsult med inriktning på energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat som projektledare och har tio års erfarenhet av processledning i olika sammanhang med fokus på kommuner och regionala aktörer. Med över 25 års erfarenhet av att planera och leda projekt har ...

  Inlagd november 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vi firar ramavtal!

  Bland några av våra största kunder finns flera offentliga organisationer. Vi har sedan tidigare ramavtal med Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Future Position X, Nacka kommun och Miljöförvaltningen i Stockholm. Nu firar vi nya ramavtal med Tillväxtverket och Trafikverket.

  Inlagd november 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Aktiviteter vecka 47

  Denna vecka kan ni träffa oss på Anthesis under ett flertal evenemang: 19-21 nov deltar Henrik på avslutningskonferensen för Pan Baltic Scope i Riga genom projektet Tre Skärgårdar. Tre Skärgårdar är ett projekt vi driver på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 21 nov är Agneta och Saga med och arrangerar en workshop om Grön finansiering inom BeBo. 21 nov närvarar Hanna på ett frukostseminarium om koldioxidavskiljning ...

  Inlagd november 18, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vinster med sänkta temperaturer i fjärrvärmesystem

  Förstudien "Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem" har just levererats till BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Förstudien har Anthesis utfört i samarbete med WSP. Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att byggnadens värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. I denna förstudie beskrivs ...

  Inlagd november 14, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem

  Under hösten 2018 skrev Hanna Westling sin masteruppsats om kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem på Anthesis. Utifrån masteruppsatsen har Hanna samt hennes handledare Maria Andersson och examinator Louise Ödlund (fd Trygg) vid Linköping universitet skrivit artikeln "The role of the Swedish municipalities in the transition towards sustainable energy systems". Maria och Louise presenterade arbetet vid konferensen ICEEE2019 ...

  Inlagd november 6, 2019 | Kategorier: Nyheter