Nyheter

 • Klimatplan Eskilstuna kommun

  Eskilstuna kommun bedriver ett ambitiöst klimatarbete. Som en del av detta arbete ska kommunen nu ta fram en ny kommunal klimatplan som också ska vara en kommunal energiplan. I detta arbete har Eskilstuna kommun anlitat Anthesis som processtöd. Arbetsuppgifterna omfattar att stödja projektledare/projektsponsor i arbetet med att planera och driva projektet. Uppdragets första del omfattade att göra en uppföljning av kommunens nuvarande klimatplan. Denna uppföljning har gjorts i samverkan med kommunledningskontoret och andra parter i kommunkoncernen. ...

  Inlagd mars 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Julia undersöker nyttan av dricksvattenresurser

  Julia studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet på agronomprogrammet med inriktning nationalekonomi. Under våren skriver hon sin masteruppsats hos Anthesis om prioritering av skydd av dricksvattenresurser där hon undersöker vilka ekosystemtjänster och abiotiska tjänster som svenska dricksvattenresurser tillhandahåller. Utifrån det ska hon beräkna kostnader och nyttor kopplat till anläggning av vattenskyddsområden.

  Inlagd februari 21, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

  I trettio år har BeBo (Beställargrupp Bostäder) varit Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket består av ett tjugotal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Nätverkets syfte är att driva utvecklingen inom energieffektiva flerbostadshus genom att prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar, att genomföra teknikupphandlingar, och mycket mer. Nu har ett konsortium av specialister inom energieffektivisering vunnit Energimyndighetens upphandling att genomföra BeBos förstudier och utredningar. Konsortiet samordnas av ...

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Marco undersöker hur pantsystemet kan utvecklas

  Efter att ha avslutat sin kandidatexamen i Natural Resource Sciences i Schweiz började Marco på ett masterprogram i hållbar teknik vid KTH 2017. Sedan Januari gör Marco sitt exjobb hos Anthesis där han kommer att undersöka hur pantsystemet för burkar och PET-flaskor skulle kunna utökas till att inkludera även andra typer av plastförpackningar. Nils Johansson (KTH) och Linus Hasselström (Anthesis Enveco) handleder examensarbetet.

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Hanna!

  Anthesis förstärker sin avdelning för hållbara energisystem och hållbara städer ytterligare. Vi hälsar Hanna Westling välkommen! Hanna arbetar på Anthesis från och med februari 2019. Hon är civilingenjör utbildad vid Linköpings universitet, med masterinriktning på energi- och miljöteknik. Hanna skrev sin masteruppsats hos oss på Anthesis, den handlar om kommunernas betydelse för omställningen till ett hållbart energisystem. I sin kandidatuppsats skrev hon om organisatoriska mognadsnivåer hos miljöledningssystem, ...

  Inlagd februari 7, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Ekodesigndirektivet som styrmedel för att minska mikroplast

  Anthesis har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat möjligheten att med ekodesigndirektivet som styrmedel minska utsläppen av mikroplast från hushållens tvättmaskiner, samt utrett vilka konsekvenser det skulle innebära för inblandade aktörer i termer av kostnader och nyttor. Arbetet har skett i ett tidigt skede av processen mot att införa ett ekodesignkrav på utsläpp av mikroplaster. Rapporten finns nu publicerad på Naturvårdsverkets hemsida tillsammans med en nyhetstext om deras arbete ...

  Inlagd februari 1, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

  Anthesis har tagit fram en underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Rapporten beskriver ett antal olika utmaningar vilka kan förklara varför det kan vara svårt att uppfylla vissa miljömål och hur samhällsekonomiska analyser kan adressera samt hantera dessa utmaningar. Läs rapporten i sin helhet här.

  Inlagd december 19, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt om vattenskydd

  Tillsammans med våra samarbetspartners på Chalmers Tekniska Högskola har vi tilldelats forskningsmedel från FORMAS för ett nytt forskningsprojekt som sträcker sig fram till 2021. Projektet kommer att handla om riskbaserad prioritering av vattenskydd som en del av ett hållbart samhällsbyggande, och går under arbetsnamnet WaterPlan. Syftet med detta projekt är att ta fram underlag för att möjliggöra välgrundade prioriteringar av skydd av dricksvattenresurser i Sveriges framtida samhällsbyggande. Inom projektet kommer svenska yt- och grundvattenresurser att karakteriseras ...

  Inlagd december 13, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Egil vann ”Hederspriset för energieffektivisering”

  Vi är stolta över vår medarbetare Egil Öfverholm som har vunnit det nyinstiftade Hederspriset för energieffektivisering: för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Priset delas ut av Energieffektivitetsföretagen (EEF) och kommer från och med nästa år att heta Egil Öfverholm-priset. Läs mer här: https://eef.se/egil-ofverholm-bidrar-till-en-mer-hallbar-varld-vinner-hederspriset-for-energieffektivisering/

  Inlagd december 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Vill du arbeta med miljöekonomiska analyser?

  Vi växer och söker nu en till två juniora medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Du kommer bland annat att arbeta med uppdrag inom ekonomisk värdering av miljön, konsekvens- och styrmedelsanalys med koppling till ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Vi förutsätter att du är engagerad och nyfiken med ett stort intresse för miljö och nationalekonomi. Beroende på person och behov kan tjänsten vara heltid, deltid eller på timbasis. Du ska ha: - Relevant högskoleutbildning ...

  Inlagd december 10, 2018 | Kategorier: Nyheter