Agneta Persson

Agneta Persson
Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region

E-post: Agneta.Persson@anthesisgroup.com
Mobil: 070-546 76 53

Agneta Persson är civilingenjör från Chalmers, och hon har en gedigen erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och hållbara städer. Hon är en av Sveriges ledande experter inom områdena hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning. Agneta har genom åren genomfört ett stort antal energi- och miljöprojekt, såväl nationella som internationella. Några av dessa projekt avser hållbara energisystem för Stockholm stads projekt Norra Djurgårdsstaden och i Lunds Energis projekt Hållbart energisystem för Brunnshög. Agneta har också på Öresundskrafts uppdrag analyserat H+områdets möjligheter att bli ett energipositivt område och fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin.

Agneta har också många års erfarenhet av utvärderingar inom energiområdet. Vidare var hon 2007-2008 utredningssekreterare i den statliga Energieffektiviseringsutredningen. Hon har även arbetat som nationell expert åt EU-kommissionen med att utvärdera ansökningar och projekt inom området energieffektiva byggnader, och hon är Vice President i The European Council for an Energy-Efficient Economy (eceee). Hon har skrivit ett stort antal rapporter och är en erfaren talare och moderator.

Agneta arbetar som Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region på Anthesis sedan den 1 maj 2017.