Linus Hasselström

Linus Hasselström
Head of Environmental Economics and Natural Capital Business

E-post: Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com
Mobil: 070-498 78 20
Skype: linus.hasselstrom

Linus Hasselström har en fil.mag. examen (2005) i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har sedan dess arbetat bl.a. med ekonomisk värdering av olika ekosystemtjänster vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm och undervisat i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Linus är konsult på Anthesis sedan 2007 och hans arbete på företaget har bl.a. involverat föreläsningar, ekonomiska analyser av policyverktyg, genomförande av värderingsstudier, ekosystemtjänstkartläggningar samt kostnadsnyttoanalyser.