Merit Kaal

E-postMerit.Kaal@anthesisgroup.com
Mobil: +46 (0)720-07 75 81

Merit Kaal, är hållbarhetskonsult med masterexamen inom miljöteknik och management (2017). Hon har jobbat inom olika innovativa utvecklings – och utvärderingsprojekt, i olika kartläggningsprojekt allt ifrån energi-och miljöteknik branschkluster till möjligheten till Industriell Symbios i Sotenäs kommun och Västerås Stad. Merit har även arbetat i utvecklingsprojekt med att analysera optimal hantering av det plastavfall som uppstår för konstgräsplaner.  

Merit jobbar på Anthesis sedan november 2019.