Rebecka Persson

Rebecka Persson
Junior konsult

E-post: Rebecka.Persson@anthesisgroup.com

Rebecka är utbildad landskapsarkitekt vid SLU Alnarp med intresse för strategisk planering, samt landskapanalys. Hon är speciellt intresserad av social och ekologisk hållbarhet, friluftsliv/rekreation, och rörelse i landskapet. Hon har tidigare jobbat i projekt med grönstrukturplaner, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och andra grönblå värden i samhällsplanering. Rebecka jobbar på Anthesis sedan november 2019.