Utredning

Anthesis gör utredningar för uppdragsgivare inom privat, ideell och offentlig sektor i Sverige och utomlands. Detta har gett oss erfarenhet av vitt skilda sakområden, från förorenad mark och kemikalier och mat- och textilavfall till kulturmiljöer, ekosystemtjänster och ekonomiska styrmedel. Vi utför ofta våra utredningar i partnerskap med andra konsultföretag.